Condelance digitaal versturen

Welkom op deze online condoleanceregister. Het Condeleanceregister biedt een extra mogelijkheid om de nabestaande(n) schriftelijk te condoleren met het verlies van hun dierbare overledene. De rouwbrief wordt normaliter online gepubliceerd op de dag dat de geadresseerde rouwkaarten per post aankomen. De rouwkaart blijft tot veertien dagen na de uitvaart online beschikbaar. Na afloop worden de condoleances uitgeprint en opgestuurd naar de nabestaande(n).

 

(Gezien het gevoelige karakter van condoleanceberichten is het register afgeschermd. Uw persoonlijke boodschap is niet zichtbaar voor andere bezoekers.)